Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Instruktor lyžování zdravotně postižených (5507)
Základní informace
Instruktor lyžování zdravotně postižených
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Sporty v přírodě [51-600400]
distanční
čeština
Účastníci programu jsou v teoretických přednáškách a praktických lekcích seznámeni s technikou, metodikou a didaktikou výuky lyžování oaob se specifickými potřebami / zdravotně postižených,
s výzbrojí a výstrojí pro sjezdové i běžecké lyžování a s využitím videotechniky při výuce lyžování.
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Instruktor lyžování zdravotně postižených
Splnění předmětů PSPP089 nebo PSPP132 Kurz lyžování OSP / 6 dní + PSPP132N Kurz aplikovaného lyžování-OSP / 5 dní a PSPP306N Kurz didaktiky aplikovaného lyžování - OSP / 5 dní
Studneti a absolventi UK FTVS, pracovníci center pro osoby se specifickými potřebami/ zdravotně postiženými

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty
SŠ s maturitou
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
závěrečná praktická zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
osvědčení o absolvování
14756/2009-30/1
Garant a místo
PaedDr. Jan Hruša, CSc.
Sporty v přírodě
Sporty v přírodě
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
08.01.2017
4
150 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
18000 Kč / program
Studenti UK FTVS oboru APTV mohou splnit program v rámci povinné a volitelné výuky.
osvobozeno
Přihláška
UK FTVS - Katedra SP, J. Martiho 31, 16252 Praha 6
Blanka Konopík Pánková
pankova@ftvs.cuni.cz
220172184
30.11.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK