Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Doškolení Instruktorů lyžování ZP (3764)
Základní informace
Doškolení Instruktorů lyžování ZP
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Sporty v přírodě [51-600400]
prezenční
čeština
Prakticko-teoretický blok, zaměřený na aktualizaci poznatků v oblasti techniky a metodiky výuky sjezdového a běžeckého lyžování handicapovaných osob. Kurz zahrnuje teoretické semináře a praktické lekce. Průběžné vzdělávání lyžařských pedagogů s interními kvalifikacemi – sledování vývojových tendencí ve výuce běhu na lyžích a sjezdovém lyžování handicapovaných osob


MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Doškolení Instruktorů lyžování ZP
Obsahová náplň :

- Vývojové tendence ve výuce běhu, sjíždění a zatáčení na lyžích ZP

- Vývojové tendence v lyžařské technologii - ortotické a protetické pomůcky

- Práce s videotechnikou při výuce lyžování
lyžařská odborná veřejnost, držitelé kvalifikací IL ZP

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty
SŠ s maturitou
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
osvědčení o absolvování
§ 78 odst. 3, § 79 odst. 4, § 80 odst. 1, 2, 3, § 105 zákona č. 111/1998 Sb.
Garant a místo
PaedDr. Jan Hruša, CSc.
Sporty v přírodě
Sporty v přírodě
Pec pod Sněžkou
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
30.03.2019
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
3200 Kč / program
v ceně není zahrnuta doprava a vleky
Přihláška
Blanka Pánková, UK FTVS, J. Martiho 31, 162 52 Praha 6
Blanka Konopík Pánková
pankova@ftvs.cuni.cz
737233663
30.01.2019
Další informace
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1810.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK