Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Úvod do bioakustiky (5505)
Základní informace
Úvod do bioakustiky
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Přednáška je plánována jako úvod do bioakustiky a hlasové komunikace živočichů. První stručná část je věnována vysvětlení pojmů běžně v bioakustice používaných a vlastnostem zvuku, a detailněji se zabývá jeho přenosem. Krátce seznamuje s metodami nahrávání i analýzy zvukového záznamu. Podstatnější část přednášky je zaměřena na různé aspekty hlasové komunikace živočichů a částečně i komunikace obecně (evoluce komunikace, strategie a interakce mezi vokalizujícím jedincem a příjemcem signálu, adaptace živočichů na přenos zvuku v různých prostředích, komunikace na různých úrovních - mezi jedinci v rámci jedné populace až po mezidruhovou komunikaci, atd.).
Podrobněji se zaměřujeme na ptáky - skupinu, u níž jsou hlasové projevy nejrozmanitější, a jíž se oba přednášející zabývají. Při výuce jsou proto použity i ukázky z výzkumných projektů přednášejících (včetně motivace výzkumu, použitých metod a následné interpretace).
V případě zájmu lze zorganizovat i praktické cvičení zahrnující nahrávaní a následné analyzování nahrávek.
Úvod do bioakustiky
ano
15
maturita, důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D.
Katedra ekologie
Katedra ekologie
Viničná, Praha 2
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
24 (v hodinách celkem)
říjen 2019 - leden 2020
Pondělí
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
100 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Oddělení podpory vědy
Bc. Veronika Fialová
tesarive@natur.cuni.cz
221951067
10.09.2019
od června
1.6.2019-10.9.2019
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK