Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Aktivizující metody ve výuce chemie (5500)
Základní informace
Aktivizující metody ve výuce chemie
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra chemie a didaktiky chemie [41-KCHDCH]
prezenční
čeština
Kurz je zaměřen na teoretické ukotvení a praktickou zkušenost s aktivizujícími metodami výuky pro učitele chemie na ZŠ a SŠ, především badatelsky orientovaného vyučování a projektového vyučování
Aktivizující metody ve výuce chemie
Možnosti využití projektové a badatelské metody ve výuce chemie:
1. Principy projektově orientované výuky se zaměřením na chemii ve vztahu k RVP ZV a G. Metodika implementace projektově orientovaného vyučování do běžné výuky na 2. stupni ZŠ a gymnáziu.
2. Implementace ICT do projektové metody výuky se zaměřením na chemii.
3. Principy badatelsky orientované výuky (BOV) chemie ve vztahu k RVP ZV a G.
4. Metodika implementace badatelsky orientovaného vyučování do běžné výuky chemie na 2. stupni ZŠ a G. Úrovně badatelsky orientované výuky a příklady jejich realizace v přípravě, hodnocení a realizaci výuky chemie na 2. stupni ZŠ a G.
Vyučující přírodovědného oboru na ZŠ nebo SŠ.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
aktivní účast na kurzu a zopracované portfólio námětů do výuky
Garant a místo
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Katedra chemie a didaktiky chemie
Katedra chemie a didaktiky chemie
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Červen
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
900 Kč / program
Přihláška
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Katedra chemie a didaktiky chemie
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
martin.bilek@pedf.cuni.cz
221900255
30.04.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK