Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Program rozvoje manažerských dovedností (5499)
Základní informace
Program rozvoje manažerských dovedností
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Rektorát Univerzity Karlovy
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
prezenční
čeština
Program rozvoje manažerských dovedností je určen pouze zaměstnancům Univerzity Karlovy - akademickým, vědeckým a neakademickým vedoucím pracovníkům a jejich zástupcům (ředitelé ústavů, vedoucí kateder a jejich zástupci, vedoucí pracovníci rektorátu, děkanátů a odborných oddělení fakult a jejich zástupci).
Program rozvoje manažerských dovedností
Program je uskutečňován v celkovém rozsahu 84 hodin, tj. 112 výukových hodin. Výuka probíhá v Zelené posluchárně, Celetná 20 od 9.00 do 16.30 hod., a to v rozsahu jednoho až dvou dnů v týdnu
Každý výukový den je koncipován do osmi výukových hodin, jedna výuková hodina činí 45 minut.

Rozsah celkem: 14 dní
Registrace přes registrační formulář.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
osvědčení o absolvování
Osvědčení o absolvování
Garant a místo
PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
Karolinum - Ovocný trh 560/5/ Celetná 20 - Filozofická fakulta
Termín a délka
2018/2019
zimní i letní semestr
12.02.2019
Krátkodobé
112 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
Ovocný trh 560/5, Praha 1 - Centrum celoživotního vzdělávání
Rektorát UK - CCŽV
Mgr. Pavla Satrapová
pavla.satrapova@ruk.cuni.cz
224491679
28.02.2019
Další informace
https://www.cczv.cuni.cz/CCZV-71.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK