Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Kanonické právo (3305)
Základní informace
Kanonické právo
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra pastorálních oborů a právních věd [26-KPAO]
prezenční
čeština
Dvou-semestrální vzdělávací cyklus pro získání základních kompetencí v oblasti kanonického práva a skládá se ze tří předmětů: Kanonické právo 1, Kanonické právo 2 a Konfesní právo.
Kanonické právo
Viz rozvrh hodin
Předpokladem k účasti je alespoň znalost teorie a filosofie práva; jiné právní vzdělání je výhodou.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
viz Karolinka
Garant a místo
prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.
Děkanát KTF
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
2
104 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / semestr
500 Kč
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK