Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Úvod do Písma 1 (1149)
Základní informace
Úvod do Písma 1
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra biblických věd a starých jazyků [26-KBV]
prezenční
čeština
Kurs uvádí posluchače do otázek souvisejících s lidskou stránkou Bible, tj. historické pozadí Starého i Nového
zákona, včetně důležitých náboženských, kulturních a sociálních fenoménů, jakož i dějiny originálního staro- i
novozákonního textu, jeho nejvýznamnější, zejména starověké recenze a překlady. Stručný přehled reálií se dokládá
výsledky archeologických výzkumů a v dějinách textu je zvláštní pozornost věnována úloze, jakou sehrála Bible v českém
národě.
Úvod do Písma 1
ne
není stanoveno

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
jiná
Garant a místo
doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P6
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
42 (v hodinách celkem)
3 hod./týdně
Čtvrtek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
500 Kč
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK