Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Úvod do novozákonní řečtiny 2 (2450)
Základní informace
Úvod do novozákonní řečtiny 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra biblických věd a starých jazyků [26-KBV]
kombinovaný
čeština
Cílem kurzu je zvládnutí druhé části základů řecké morfologie a nejdůležitějších pasáží syntaxe spolu s odpovídající slovní zásobou.
Úvod do novozákonní řečtiny 2
ne
není stanoveno

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
jiná
Garant a místo
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
64 (v hodinách celkem)
obvykle jednou za 2 týdny; podle harmonogramu
Sobota - Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
500 Kč
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
29.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK