Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Úvod do křesťanství 2 (1290)
Základní informace
Úvod do křesťanství 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra systematické teologie a filosofie [26-KST]
prezenční
čeština
V širokých souvislostech seznamuje kurs posluchače se čtyřmi "oblastmi" křesťanství: s obsahy nicejsko cařihradského vyznání víry, se sedmi svátostmi, s dekalogem a modlitbou Otčenáše. Studenti tak budou seznámeni se základy křesťanské nauky, bohoslužby, etiky a spirituality.

Literatura:
J. Ratzinger, Úvod do křesťanství, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2007.
Katechismus katolické církve, Praha: Zvon 1995.
Bible: Geneze, Exodus 20, Lukášovo evangelium, Skutky apoštolské.

Další doporučená literatura v přednáškách.
Úvod do křesťanství 2
není stanoveno
není stanoveno

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
Jan Houkal, Th.D.
Katedra systematické teologie a filosofie
Katedra systematické teologie a filosofie
KTF UK (Thákurova 3, Praha 6), učebna P3
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
1
24 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně; Čtvrtek 10:15 - 11:45
Čtvrtek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK