Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2 (1298)
Základní informace
Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci umění 19. a 20. století. Je uskutečňován formou přednášek a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2(KDKU036) v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění.
Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2
Evropa a svět
1. Umělecká hnutí do 1. světové války a počátky abstrakce (Podzimní salon, fauvisté, němečtí expresionisté, kubismus, orfismus, dada,...)
2. Umění mezi dvěma světovými válkami (návrat k řádu, nová věcnost, poválečný futurismus, dada, surrealismus, abstraktní tendence, umění totalitních režimů, funkcionalismus, Bauhaus,...)
3. Umění po roce 1945 (abstraktní expresionismus, color field painting, hard edge, art brut, tašismus, pop-art, op-art, neo-dada, arte povera, konceptuální umění, minimalismus, postmodernismus,...)
4. Současné umění
5. Hlavní představitelé fotografie v 19. a 20. století
6. Hlavní představitelé designu ve 20. století
7. Architektura 20. století

České země
8. Umění přelomu 19. a 20. století
9. Umění do roku 1918
10. Meziválečné umění v ČSR
11. Umění po r. 1945
12. Současné umění
13. Hlavní představitelé fotografie v 19. a 20. století
14. Hlavní představitelé designu ve 20. století
15. Architektura 20. století
-

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
KTF UK (Thákurova 3, Praha 6), učebna P6
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
1
24 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně. Úterý 8:30
Pondělí
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
700 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK