Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1 (1162)
Základní informace
Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci starověkého a středověkého umění se zvláštním akcentem na umění křesťanské. Je uskutečňován formou přednášek a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Přehledné dějiny antického, raně křesťanského a středověkého umění 1 (KDKU018) v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění.
Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1
ne
Počet účastníků je omezen.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
jiná
Garant a místo
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P6
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
56 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
700 Kč / program
700 Kč
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
29.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK