Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Pentateuch a dějepisné knihy 2 (1193)
Základní informace
Pentateuch a dějepisné knihy 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra biblických věd a starých jazyků [26-KBV]
prezenční
čeština
Program poskytuje základní vědomosti o historických, literárních a teologických aspektech tzv. dějepisných knih Starého zákona. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Pentateuch a dějepisné knihy 2 (KBIB013) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.
Pentateuch a dějepisné knihy 2
ne
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
ústní zkouška
Garant a místo
Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P1
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
1
56 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
500 Kč
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220181383
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK