Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 152)
 
   Přihlásit přes CAS
Ruský jazyk (293)
Základní informace
Ruský jazyk
Kód varianty (CID): 547
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
kombinovaný
ruština
http://www.pedf.cuni.cz/uprps
ano
Mgr. Učitelství

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
Učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ v aprobaci ruský jazyk.
Garant a místo
PhDr. Hana Žofková, CSc.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Termín a délka
2010/2011
zimní semestr
6
336 (v hodinách celkem)
7 konzultací za semestr
Poplatky a financování
9000 Kč / rok
550 Kč
Při všech platbách uvádějte:
V.S. číslo programu 698510
Spec. symbol: rodné číslo
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,SO, M. D. Rettigové 4, Praha1, 116 39
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
31.03.2010
Termín přijímacího řízení: Květen 2010
Ruský jazyk a reálie-písemná
Ruský jazyk a literatura- ústní
Další informace
www.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK