Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný kurz 2019 (1019)
Základní informace
Přípravný kurz 2019
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-900]
prezenční
čeština
Příprava v oblastech somatologie, biologie, chemie a fyziky.
Přípravný kurz
ano
250
Není stanoveno

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Garant a místo
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
Děkanát
Děkanát
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
21.09.2019
2
90 (v hodinách celkem)
7/M
Sobota
21.9.2019
18.4.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
5000 Kč / program
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83081
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku není třeba tisknout a posílat.
Přihlášky ke kterým do 20.9.2019 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
Děti zaměstnanců LF a FN HK zašlou potvrzení o zaměstnání rodičů poštou na studijní oddělení (Lékařská fakulta UK, studijní oddělení, Šimkova 870, 50038 Hradec Králové) nebo oskenují jako přílohu k přihlášce. V tomto případě je poplatek 2500 Kč.
základní
Přihláška
-
Děkanát
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
11.09.2019
Další informace
www.lfhk.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK