Výtvarné umění a tvorba (5452)
Základní informace
Výtvarné umění a tvorba
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné výchovy [41-KVV]
prezenční
čeština
Uskuteční se v průběhu 3 na sebe navazujících semestrů v rozsahu 120 h. Výuka bude realizována především v ateliérech a dílnách na KVV formou praktické ateliérové výuky a přednášek. Mimo výuku kresby, malby, fotografie, grafických technik a plastiky, bude obsahovat i teoretický a historický základ dějin umění. Cílem kurzu je posílení kreativního potenciálu posluchače v souvislosti s jeho nabitými životními zkušenostmi.
Tematické oblasti:
Kresba jako základ uměleckých disciplín, studijní charakter a výrazové možnosti.
Obraz a práce s barvou
Grafické techniky a jejich technologie
Fotografie
Klasická socha a objekt
Volné výrazové polohy v trojrozměrném a prostorovém vyjádření
Výrazné osobnosti v dějinách umění

Hodnocení: Prezentace seminárních prací v průběhu semestru

Přesný harmonogram bbude upřesněn.
Přednášející:
Mgr. Mga. Sylva Francová – KVV, Pedf UK
doc. ak.mal.Jiří Kornatovský – KVV, Pedf UK (garant programu)
MgA.Michal Sedlák, Ph.D. – KVV, Pedf UK
doc. ak.mal. Zdenek Hůla – KVV, Pedf UK
doc. ak.mal. Ivan Špirk – KVV, Pedf UK
doc. PhDr. Jaroslav Bláha – KVV, Pedf UK


Dějiny výtvarného umění
Výtvarné umění a tvorba
Výuka 120 h
ZS a LS 2019/2020
40
Věk nad 55 let, SŚ/VŚ vzdělání
85%docházky

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Závěrečná práce a kolokvium
Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Katedra výtvarné výchovy
Katedra výtvarné výchovy
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
3
120 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1200 Kč / program
Poplatek za program uhraďte převodem na účet PedF UK: KB, a. s., Praha 1,
čís. účtu: 85236011 kód banky: 0100, variabilní symbol:6-721-19 ,
do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka.
osvobozeno
Přihláška
Pedagogická fakulta UK, CCŽV, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Marie Průšová
czv-tym@pedf.cuni.cz
221900342
13.09.2019
vyplněná přihláška z webu Centra CŽV