Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Nutriční poradenství v praxi (3298)
Základní informace
Nutriční poradenství v praxi
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Biomedicínská laboratoř [51-500500]
výživa
prezenční
čeština
Kurz je zaměřen především na seznámení se základy racionální stravy a jejich použitím v praxi výživového poradce. Účastník získá dovednosti v oblasti diagnostiky klienta, analýzy nutričního stavu, stanovení výživových potřeb, práce s potravinovými databázemi a programy a koncepce nutričních plánů.
Nutriční poradenství v praxi
11 hod.
přihlášení, platba

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Garant a místo
PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.
Biomedicínská laboratoř
Biomedicínská laboratoř
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
Krátkodobé
11 (v hodinách celkem)
19.10.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1800 Kč / program
Přihláška
coufalova@ftvs.cuni.cz
PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.
coufalova@ftvs.cuni.cz
775 653 686
18.10.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK