Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Velcí mistři českého baroka * (5445)
Základní informace
Velcí mistři českého baroka *
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je seznámit s hlavními osobnostmi českého barokního umění 17. a 18. století, a to v oblasti malířství, sochařství i architektury. Každá přednáška bude zaměřena na jednoho z představitelů českého baroka nebo na jeden specifický umělecký fenomén (např. Karel Škréta, Kryštof Dientzenhofer, pražská barokní poutní místa, pražské paláce ad.)
Velcí mistři českého baroka
Vždy v pondělí odpoledne od 16.00 do 17.30.
Monotematické přednášky věnované jednotlivým autorům nebo fenoménům českého baroka.
Dosažení věku s nárokem na starobní důchod. Podání přihlášky a složení poplatku.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
--
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.
Děkanát KTF
Děkanát KTF
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
22 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pondělí
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / program
600 Kč
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol = prvních 6 číslic z rodného čísla, specifický symbol 5445.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.09.2019
1.3.2019-29.9.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK