Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Knihy básnické a sapienciální (1151)
Základní informace
Knihy básnické a sapienciální
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra biblických věd a starých jazyků [26-KBV]
prezenční
čeština
Program poskytuje základní informace o příslušných knihách Písma svatého Starého Zákona s příklady exegeze relevantních perikop. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 1 (KBIB006) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.
Knihy básnické a sapienciální
ne
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
písemný test
Garant a místo
doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P2
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
56 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
500 Kč
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK