Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Četba patristického textu 2 (2521)
Základní informace
Četba patristického textu 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra systematické teologie a filosofie [26-KST]
prezenční
čeština
Četba vybraného textu některého z latinských církevních otců.
Četba patristického textu 2
ne
úhrada úplaty za účast

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech
Garant a místo
David Vopřada, Dr.
Katedra systematické teologie a filosofie
Katedra systematické teologie a filosofie
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
1
52 (v hodinách celkem)
13/T
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK