Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Bibliodrama 1 (2452)
Základní informace
Bibliodrama 1
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra biblických věd a starých jazyků [26-KBV]
prezenční
čeština
Bibliodrama je jedna z interaktivních, kreativních metod práce s biblickým textem, jež využívá postupů zážitkové pedagogiky, skupinové práce a biblické exegese. Jejím hlavním cílem je osobní setkání člověka s biblickým poselstvím, a to na rovině zkušenosti. Nejde tedy primárně o poznání racionální, nýbrž existenciální, o konfrontaci osobních zkušeností jednotlivce se zkušenostmi ostatních členů skupiny a s hodnotami uloženými v biblickém textu. Seminář je blokový, tzn. koná se 3x za semestr vždy v sobotu. Předpokládá se pouze otevřenost vůči biblickému poselství, ochota ke skupinové práci a k práci kreativními metodami (výtvarnými, dramatickými, pohybovými, literárními apod.). Konfesní příslušnost ani znalost bible nejsou podmínkou účasti na semináři. Znalost bibliodramatické práce je využitelná v pastorační, pedagogické i sociální praxi. Velikost skupiny: do 20 účastníků Pro všechny ročníky a obory. Termíny bibliodramatických setkání budou upřesněnny po dohodě s účastníky. Je třeba být na celém kursu.
Bibliodrama 1
1. seminář: 23. 11. 2019
2. seminář: 7. 12. 2019
3. seminář: 15. 2. 2020
Předpokládá se pouze otevřenost vůči biblickému poselství, ochota ke skupinové práci a k práci kreativními metodami
(výtvarnými, dramatickými, pohybovými, literárními apod.).

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Stejný jako pro předmět v řádném studiu.
Garant a místo
doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
28 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK