Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přijímací řízení do škol (5432)
Základní informace
Přijímací řízení do škol
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
prezenční
čeština
K základním povinnostem ředitelů škol v regionálním školství patří orientace v problematice správního řízení, jelikož ředitelé škol neustále rozhodují o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů. Díky častých legislativním změnám je třeba se v této oblasti neustále vzdělávat. Přijímací řízení je oblast správního řízení, která aktuálně prochází velkými legislativními změnami, takže je třeba jí věnovat zvláštní pozornost.

MŠMT
11914/2017-1
Přijímací řízení do škol
1. Základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (1 vyučovací hodina).
2. Správní orgány ve škole (1 vyučovací hodina).
3. Rozhodování o přijetí/nepřijetí dle školského zákona (2 vyučovací hodiny).
4. Přijímání do škol dle správního řádu (2 vyučovací hodiny).
15
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci - ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.


Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
RNDr. Ing. Eva Urbanová
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1650 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
elektronicky - viz přihláška na http://kamv.cz/ u příslušného kurzu
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773 246 766
30.09.2019
Dle vyhlášených termínů - http://kamv.cz/
Další informace
http://kamv.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK