Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (4520)
Základní informace
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
kombinovaný
čeština
https://kamv.cz/

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (podle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) je zaměřeno
na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení.

Vzdělávací program má 5 modulů.
MŠMT
11914/2017-1
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
ano
30
Požadované vstupní vzdělání - kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a č. 563/2004 Sb.
Požadovaná praxe - rozsah přiměřený požadavkům na výkon funkce vedoucího pedagogického pracovníka.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Základní programy a kvalifikace
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
108 kreditů z programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Splnění dalších kvalifikačních předpokladů pro výkon řídící funkce ve škole vyhl. č. 317/2005 Sb.
vyhl. č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr, Září
4
362 (v hodinách celkem)
5 modulů
Středa
Poplatky a financování
32500 Kč / program
Celková částka se skládá z 5 modulů po 6.500,- Kč
osvobozeno
Přihláška
UK PedF, CŽV, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
28.08.2020
Přihlášky je možno podávat průběžně (bez poplatku)
Výběrové řízení září 2020
Další informace
www.kamv.cuni.cz