Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Instruktor lezení v přírodních terénech (3949)
Základní informace
Instruktor lezení v přírodních terénech
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Sporty v přírodě [51-600400]
prezenční
čeština
Obsahem kurzu je lezení v přírodních terénech
-
na skalách. Cílem
kurzu je osvojení si základů jištění a lezení na skalách s
důrazem na
odlišnost techniky lezení i jištění na pískovcových a nepískovcových
(buližník, žula, vápno) terénech. Součástí výuky j
e ochrana přírody,
práce s
mapou a horolezeckým průvodcem
MŠMT ČR
14756/2009- 30/1
Instruktor lezení v přírodních terénech
5denní kurzovní výuka
odborná veřejnost

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty
SŠ s maturitou
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
závěrečná praktická zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
osvědčení o absolvování
21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Garant a místo
doc. Jiří Baláš, Ph.D.
Sporty v přírodě
Sporty v přírodě
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
24.04.2019
Krátkodobé
50 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
4200 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
UK FTVS, J. Martiho 31, 162 52 Praha 6
Blanka Konopík Pánková
pankova@ftvs.cuni.cz
220172017
30.03.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK