Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Všeobecný základ pro nematuranty (3891)
Základní informace
Všeobecný základ pro nematuranty
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
trenér
prezenční
čeština
Školení organizované ve spolupráci se sportovními svazy.
Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu
Kurz je součástí školení trenérů licence B
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Všeobecný základ pro nematuranty
ano
Dle požadavků sportovních svazů, spolků
Účast na obecné části školení trenérů lic B

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty
střední odborné vzdělání s výučním listem
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Garant a místo
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
UK FTVS
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Květen
31.05.2019
1
50 (v hodinách celkem)
2 víkendové konzultace
Pátek - Neděle
Poplatky a financování
4000 Kč / program
Platba převodem !!!NE PLATEBNÍ KARTOU !!!
osvobozeno
Přihláška
UK FTVS , José Martího 31, Praha 6
Centrum CŽV a služeb
Mgr. Tereza Martinovičová
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
25.05.2019
Do programu jsou přijímání účastníci obecné části školení trenérů lic.B
Přihlášky přijímáme prostřednictvím sportovních svazů, či spolků v ČR, který musí potvrdit účast na základě dohody o spolupráci.
Další informace
www.ftvs.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK