Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (3306)
Základní informace
Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství [51-500300]
prezenční
čeština
Formou soustředění prověřit výukou získané dovednosti v oblasti masérských technik a postupů a teoretické znalosti. zdokonalit techniku na základě individuálních požadavků. teoretické konzultace.
MŠMT
14 756/2009 - 30/1
Masérský kurz
ano
24
Studenti ČZU (následná péče a rehabilitace)

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Služby pro osobní potřebu – obory jinde neuvedené
SŠ s maturitou
příspěvky účastníků
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná praktická zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
-
Garant a místo
PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6, P8
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Březen
04.02.2019
1
70 (v hodinách celkem)
3 dny
4.2.2019
5.2.2019
6.2.2019
Poplatky a financování
2200 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6, Katedra ZTV a TVL
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
varekova.j@seznam.cz
220172140
01.02.2019
dle vyhlášky
Další informace
http://www.ftvs.cuni.cz