Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přelomová období v dějinách českého a evropského výtvarného umění - 1. ročník (5410)
Základní informace
Přelomová období v dějinách českého a evropského výtvarného umění - 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav pro dějiny umění [21-UDU]
prezenční
čeština
Dějiny umění lze rozčlenit do řady období, charakterizovaných výraznými a osobitými projevy. Cyklus přednášek členů Ústavu pro dějiny umění FF UK se dle badatelského zaměření jednotlivých přednášejících zaměří na zlomové okamžiky, ve kterých docházelo k významným stylovým posunům.
Přednášky jsou koncipovány do dvou ročníků. V prvním budou sledovány proměny umění na území Čech, ve druhém pak obdobné přelomové momenty v uměleckých dějinách Evropy.

Přelomová období v dějinách českého a evropského výtvarného umění - 1. ročník
Osnova přednášek:
Čechy:
- Románské malířství v Čechách
- Mistr Theodorik a mistr Třeboňského oltáře
- Petr Parléř a krásný sloh
- Renesance a gotika v architektuře
- J. B. Mathey a K. I. Dientzenhofer
- Sochařská výzdoba Karlova mostu a sochařství v Čechách
- Sochaři Myslbek, Schnirch a ti další
- Umění v Čechách kolem roku 1900: spolky, skupiny, osobnosti
9) Umění v Československu mezi demokracií a totalitou: 1945 – 1953
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Ústav pro dějiny umění
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
2. ročník v ak. roce 2020/2021
Pátek
4.10.2019
7.2.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta přijetí přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK