Občanská gramotnost (2437)
Základní informace
Občanská gramotnost
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Ústřední knihovna
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
prezenční
čeština
Já, člověk-individuum-osobnost-občan. Občan v digitální společnosti. Informace kolem nás. Občan a stát. Česká republika a Evropská unie. Praktikum s databázemi online. Kvizy, virtuální procházky. Kurz je určen pro toho, kdo se zajímá o společenské dění, o informační společnost a chce rozvíjet své znalosti.
Já - unijní Evropan
ano
12
55+; zájem o společenské dění, politologii

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Marcela Vašíčková
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Krystal - 2.p., José Martího 2/407, Praha 6
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
20 (v hodinách celkem)
Úterý - Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
100 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Ústřední knihovna UK - EDIS, Ovocný trh 560/5, 116 36, Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
office@eis.cuni.cz
224 491 341
11.10.2019
do 11.10.2019 (pro ZS)
Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je odvislé od počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.