Aktivní senior – zralé tělo, mladá mysl (1086)
Základní informace
Aktivní senior – zralé tělo, mladá mysl
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Ústřední knihovna
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
prezenční
čeština
Třísemestrální program se v prvním semestru věnuje aktivní účasti seniora v digitálním světě; ve druhém semestru duševnímu zdraví ve zralém věku a ve třetím semestru funkční gramotnosti seniorů. Senioři rozvinou svoji úroveň informační gramotnosti – práci s internetem, znalost o elektronických zdrojích, o online službách. Seznámí se s možnostmi současných informačních technologií, komunikaci v rámci sociálních sítí, využívání tabletu či čtečky. Zážitková forma práce s informacemi nabízí i aktivizační přístupy podněcující vizualizační schopnosti mozku, asociační a logické myšlení, představivost a tvořivost. Duševní zdraví je přiblíženo z celistvého pohledu na člověka. Ve třetím semestru si účastníci programu osvojují širší vědomosti v oblasti gramotnosti zdravotní a pohybové, komunikační, mediální, právní a finanční. Jednotlivá témata programu výuky obsahují jak teoretickou část, tak i bezprostředně navazující praktická cvičení. Praktikování ve cvičeních vychází i z individuálních potřeb seniorů.
Aktivita seniorů v EU: Senioři a informační společnost; Senioři a duševní zdraví
ano
12
60+; základní znalost práce s PC.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Daniel Šárovec
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Krystal - 2.p., José Martího 2/407, Praha 6
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
104 (v hodinách celkem)
pondělí od 13.00 do 15.30
Pondělí - Pondělí
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
400 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Ústřední knihovna UK - EDIS, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
PhDr. Daniel Šárovec
daniel.sarovec@ruk.cuni.cz
224 491 341
23.09.2019
Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je odvislé od počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.