Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Praktická cvičení z novověké paleografie pro pokročilé VII. (5404)
Základní informace
Praktická cvičení z novověké paleografie pro pokročilé VII.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra PVH a archivního studia [21-KPVHAS]
prezenční
čeština
Určeno výhradně jako pokračující kurz pro absolventy předcházejících kurzů (I.− VI.).

Seminář je určen pro max. 20 posluchačů.


Anotace:
Cílem semináře prohloubení dovedností praktického čtení paleograficky náročnějších raně novověkých a novověkých textů (především jazykově německých, ale i českých a latinských) na příkladu jak pramenů úřední, tak i neúřední provenience. Součástí semináře bude základní analýza písemností.
Praktická cvičení z novověké paleografie pro pokročilé VII.
Osnova přednášek:
1. – 9. Praktické čtení paleografických textů včetně jejich analýzy.

20
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)
určeno výhradně jako pokračující kurz pro absolventy předcházejících ročníků (I. - VI.)

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Katedra PVH a archivního studia
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, FIlozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
11.10.2019
14.2.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK