Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Nacionalismus a multikulturalismus (5402)
Základní informace
Nacionalismus a multikulturalismus
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav etnologie [21-UETN]
prezenční
čeština
Přednáškový cyklus se zaměří na možnosti zkoumání problematiky nacionalismu a multikulturalismus z pozic sociální a kulturní antropologie, etnologie, folkloristiky a dalších sociálních věd. Jednotliví přednášející představí nacionalismus a multikulturalismus v nejvýznamnějších teoriích a na příkladech vlastních výzkumů realizovaných v České republice i v zahraničí.
Nacionalismus a multikulturalismus
Osnova přednášek:
- Co je nacionalismus?
- Jaké jsou kořeny úspěchu českého nacionalismu v "dlouhém" 19. století?
- České národní hnutí a folklor
- (Z)formování národa za hranicemi - příklad krajanů v Bulharsku
- Nehmotné kulturní dědictví a nacionalismus dnes
- Multikulturalismus v optice sociálních věd
- Transnacionalismus
- Lužičtí Srbové – současná etnojazyková situace
- Romové v ČR a sociální vyloučení
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.
Ústav etnologie
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
11.10.2019
14.2.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK