Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Cesta kolem antického světa s Pausániem (5398)
Základní informace
Cesta kolem antického světa s Pausániem
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav pro klasickou archeologii [21-UKAR]
prezenční
čeština
Cílem dvouletého vzdělávacího programu je seznámit posluchače s nejdůležitějšími regiony a městy antického Řecka, a to na základě díla řeckého cestovatele a zeměpisce Pausánia „Hellados Periegesis“ (Cesta po Řecku). Ve výkladu bude věnován prostor popisu vlastních sídlišť i jejich zázemí a dalších souvisejících staveb, zejména chrámů, a samozřejmě také poznatkům o regionálních specifikách kultu, historického vývoje, ale i architektury nebo umělecké oblasti. Výběr je cílen tak, aby pokryl nejzajímavější regiony, převažují ovšem ty, jimž se věnuje intenzivně sama klasická archeologie, a na základě kterých je možné představit aktuální výsledky archeologického bádaní o antickém Řecku.
Cesta kolem antického světa s Pausániem - 2. ročník
Osnova přednášek:
- Pausánias a Strabón
- Théby a Orchomenos: slavné sídla v Bojótii
- Bitva u Chairóneie a Makedonské království
- Střední Řecko: Fókida, Lokris a Thermopyly
- Věštíren v Dodone
- Magna Graecia
- Starověký Syrakusy
- Řekové v Malé Asii
- Pistiros: řecké město v Thrákii?
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)
absolutorium 1. ročníku kurzu "Cesta kolem antického světa s Pausániem" v akademickém roce 2018/2019

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Dr. Marek Verčík
Ústav pro klasickou archeologii
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
Pátek
4.10.2019
7.2.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK