Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Moderní dějiny Ukrajiny (5397)
Základní informace
Moderní dějiny Ukrajiny
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav východoevropských studií [21-UVES]
prezenční
čeština
Přednáškový cyklus si klade za cíl seznámit posluchače s dějinami ukrajinského historického a etnického prostoru od počátku 20. století do současnosti. V první části kurzu se zaměříme na ukrajinskou otázku v prvních desetiletích 20. století, situaci ukrajinských zemí včetně Zakarpatí v meziválečném období a za druhé světové války i na složité politické a sociální dějiny Ukrajiny v rámci Sovětského svazu po roce 1945. Zvláštní pozornost se soustředí na roli hladomoru let 1932-1933 a tzv. banderovců při formování ukrajinského národního vědomí. Následující přednáškový blok bude věnován vývoji samostatné Ukrajiny po roce 1991 včetně krymské krize a války na východě země v širších historických souvislostech. Kurz uzavře přednáška mapující nejaktuálnější problémy ukrajinské společnosti. Předmět je koncipován tak, aby jeho absolvent získal základní přehled o proměnách Ukrajiny tohoto a minulého století. Všem zájemcům o dění ve východní Evropě pomůže porozumět utváření moderní ukrajinské identity i dramatickým událostem na Ukrajině posledních let a jejich kořenům.
Moderní dějiny Ukrajiny
Osnova přednášek:
- Sovětská Ukrajina mezi světovými válkami (1914/18-1939/41).
- Ukrajinské země mimo Sovětský svaz v meziválečném období (Zakarpatí, Bukovina, Halič a Volyň).
- Druhá světová válka a poválečná sovětská Ukrajina (1941-1991).
- Hladomor, banderovci a ukrajinský nacionalismus.
- Rozpad SSSR a první roky nezávislosti (1991-2004).
- Od Oranžové revoluce (2004) k éře Viktora Janukovyče.
- Majdan (2013–2014) a léta zkoušek.
- Krymská krize a válka na východě Ukrajiny.
- Současná Ukrajina a její problémy.
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
Ústav východoevropských studií
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
4.10.2019
7.2.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK