Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Učitel a jeho role v současné škole (5396)
Základní informace
Učitel a jeho role v současné škole
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
prezenční
čeština
Učitelství je dnes hojně diskutovanou profesí: počínaje hledáním optimálního a inspirativního výchovného přístupu k žákům, přes otázky vyučovacích stylů a technik, až po úvahy, zda je učitelství skutečnou profesí či semiprofesí, a jaké z toho případně plynou důsledky. Přednáškový běh KPED se snaží nahlédnout na osobnost a poslání učitele tak, aby se projasnily různé role, v nichž učitel v soudobých pedagogických diskursech vystupuje. V souvislosti s tematizací těchto rolí se samozřejmě dotýkáme i problematiky školního vzdělávání, hodnocení a úspěšnosti žáků, ale i vztahových otázek vztahů ve škole a třídě, které učitele čím dál častěji staví do dříve málo akcentovaných rolí mediátora a krizového interventa.
Učitel a jeho role v současné škole
Osnova přednášek:
- Učitel – malé zamyšlení nad pedagogickými ctnostmi.
- Pozice, role a prestiž učitelů: mýty a skutečnost.
- Učitel v roli hodnotitele.
- "Vždyť učitel je přece také herec!"
- Sociální pedagog – neviditelná profese současného školství.
- Učitel jako mediátor.
- Netradiční role učitele – pomocník, kontrolor a krizový intervent.
- Učitel a jeho role v době počítačových her a sociálních sítí.
- Budoucnost učitelství? Závěrečné setkání s diskusí.
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Katedra pedagogiky
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozotická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
11.10.2019
14.2.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK