Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Úryvky z česko-italských vztahů (5394)
Základní informace
Úryvky z česko-italských vztahů
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav románských studií [21-URS]
prezenční
čeština
Cyklus přednášek se zaměří na vybrané dějinné úseky, ve kterých se prolínala historie českých zemí a apeninského poloostrova. Připomeneme si vzájemné kontakty národů žijících na území nynější České republiky s Římskou říší, povšimneme si důležitých událostí souvisejících s christianizací našeho území i českých vojenských výprav do Itálie za vlády Přemyslovců. Další významné zastavení bude souviset s epochou vlády Lucemburků a následně husitských válek.Zvláštní kapitolou jsou zejména kulturní kontakty obou oblastí v období renesance a baroka.Podíváme se na české kontakty s italským risorgimentem a na některé partikulární zajímavosti z období 20. století.
Úryvky z česko-italských vztahů
Osnova přednášek:
- Římská říše / Počátky křesťanství na Moravě a v Čechách
- Přemyslovská vojska v Itálii
- Jan a Karel Lucemburský a jejich italská dobrodružství
- Lucemburkové Karel, Václav, Zikmund a římská koruna
- Husitství a Itálie
- Renesance, baroko a osvícenství
- Risorgimento a české země
- Československé legie v Itálii a Benito Mussolini
- Československo a Vatikán v meziválečném období

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
Ústav románských studií
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
4.10.2019
7.2.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK