Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Čeština - jazyk světový? (Čeština ve světovém kontextu) (5390)
Základní informace
Čeština - jazyk světový? (Čeština ve světovém kontextu)
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav bohemistických studií [21-UBS]
prezenční
čeština
Cílem programu Čeština – jazyk světový? (Čeština ve světovém kontextu) je představit posluchačům český jazyk ve světových souvislostech. Jednotlivé přednášky budou věnovány různým aspektům tohoto pohledu na češtinu „z druhé strany“, pozornost bude věnována zejména místu češtiny a české kultury v rámci jazyků světa, zvláště pak Evropy, postavení češtiny v rámci Evropské unie a jazykové politice ČR. Další přednášky se zaměří na charakteristiku češtiny jako jazyka rodného, cizího a druhého, na zásady komunikace s cizincem, na pracoviště na zahraničních školách, kde je vyučována bohemistika, na typické chyby cizinců v češtině, na budování korpusů češtiny jako jazyka cizího a druhého atd. Pozornost bude věnována i výuce žáků cizinců v českých školách. Další blok přednášek bude zaměřen na problematiku reflexe české kultury, zvláště literatury ve světě. Konečně program seznámí posluchače i s programem vlády ČR na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí a s českými jazykovými enklávami a ostrovy v zahraničí.
Čeština - jazyk světový? (Čeština ve světovém kontextu)
Osnova přednášek:
- Čeština a česká kultura v evropském a světovém kontextu; čeština jako jazyk rodný, cizí a druhy)
- Čeština v zahraničí; jazykové enklávy a ostrovy; bohemistická pracoviště v zahraničí
- Přejatá slova v češtině, přejímky z češtiny v cizích jazycích
- Cizinci mluví česky; sociokulturní kontext; typické chyby cizinců v češtině, komunikace s cizincem
- Čeština v korpusech nerodilých mluvčích
- Pravopis ve výuce češtiny pro cizince
- České dějiny očima cizinců
- Obraz Prahy v literatuře
- Významní Češi v cizině; je česká kultura světová? Program vlády ČR na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí.
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Ústav bohemistických studií
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
4.10.2019
7.2.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK