Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Významné události světových dějin - 2. ročník (5388)
Základní informace
Významné události světových dějin - 2. ročník
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav světových dějin [21-USD]
prezenční
čeština
Přednáškový cyklus je zaměřen na přelomové události světových dějin, které výrazně ovlivnily běh doby, od raného středověku, přes jeho vrcholné období až do 18. století. Zahrnuje tedy výklad středověkých a novověkých dějin z politického, sociálního a kulturního úhlu pohledu. Přednášky jsou zvoleny tak, aby pokryly vybrané momenty světových dějin, které měly větší či menší dopad na historický vývoj až do dnešní doby.

Významné události světových dějin - 2. ročník
Osnova přednášek:
- 730: Byzanc a ikonoklasmus
- 794: První středověká „euromince“
- 965: Návštěva Ibrahíma ibn Jakúba v Praze
- 1169: Konec kyjevské říše?
- 1346: Bitva u Kresčaku
- 1389: Osudný den na Kosově poli
- 1701: Vyhlášení Pruského království
- 1756: Sedmiletá válka – první celosvětový konflikt
- 1741: Převrat Alžběty Petrovny
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)
absolutorium 1. ročníku kurzu "Významné události světových dějin" v akademickém roce 2018/2019

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Ústav světových dějin
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozotická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
Pátek
11.10.2019
14.2.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK