Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Aktivní a úspěšné stárnutí (5387)
Základní informace
Aktivní a úspěšné stárnutí
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra andragogiky a personálního řízení [21-KANPR]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je seznámení se sociálními, kulturními, ekonomickými a politickými souvislostmi stárnutí české populace. Analyzována bude problematika tzv. ageismu (diskriminace na základě věku) a stereotypizace starších dospělých, přípravy na stáří nebo tzv. „stříbrné ekonomiky“. Zvláštní pozornost bude věnována možnostem a bariérám vzdělávání a učení (se) v seniorském věku. Absolvování kurzu by mělo přispět ke komplexnímu porozumění všem relevantním kontextům stárnoucí společnosti a v neposlední řadě umožnit posluchačům zkvalitnit proces vlastního učení se.
Aktivní a úspěšné stárnutí
Osnova přednášek:
- Stárnutí a stáří v optice vědy
- Stárnutí obyvatel ČR – příčiny a prognózy
- Postavení seniorů v moderní společnosti, stříbrná ekonomika
- Příprava na stáří jako celoživotní proces
- Možnosti a bariéry vzdělávání ve třetím věku
- Fyzické a psychické stárnutí a jeho vliv na vzdělavatelnost seniorů
- Fáze procesu učení: osvojování a upevňování
- Zásady efektivního učení se ve třetím věku
- Nabídka vzdělávacích a volnočasových aktivit pro seniory v ČR
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Katedra andragogiky a personálního řízení
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
4.10.2019
7.2.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK