Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Psychologie pro život (5384)
Základní informace
Psychologie pro život
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra psychologie [21-KPS]
prezenční
čeština
Pokračující cyklus přednášek nabízí vybrané poznatky z moderní psychologie a jejich aplikaci z rozmanitých oblastí pro zvládání nároků běžného dne v životě člověka. Přednášky podporují rozšíření psychologického pohledu na svět, přispívají k porozumění fungování člověka v něm a poskytují poznatky ke zvládání nároků každého dne v oblasti rodinných, přátelských i obecně mezilidských vztahů, informace k orientaci ve vybraných oblastech společenské praxe a svého místa v současném světě.
Psychologie pro život - 2. ročník
Osnova přednášek:
- Psychologie štěstí v seniorském věku
- Jídlo, nadváha, obezita a zdravý životní styl
- Lež v mezilidských vztazích
- Psychologie spotřebního chování
- Co to jsou a kde se berou psychosomatické obtíže?
- Prarodiče a vnoučata
- Asertivní dovednosti v mezilidských vztazích seniorů
- Lidská sexualita
- Svědkové a oběti trestných činů

Náhradní témata:
- Možnosti podpory vývoje dětí
- Jaké otázky řeší ekonomická psychologie?
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)
absolutorium 1. ročníku kurzu „Psychologie pro život“ v akademickém roce 2018/2019

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Václav Mertin
Katedra psychologie
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
Pátek
7.2.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK