Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Velká díla antického světa - 1. ročník (5381)
Základní informace
Velká díla antického světa - 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
prezenční
čeština
Přednáškový cyklus se soustředí na díla, která sehrála důležitou, často rozhodující roli v dějinách řecké a římské civilizace; tato díla jsou přitom významná nejen pro antickou kulturu, ale mnohdy i později pro kulturu středověkou či renesanční a obecně pro evropskou kulturu jako celek. Žánrově se jedná o díla literární, historiografická, dramatická, filosofická i teologická, časová škála zahrnuje dobu archaickou v Řecku stejně jako poslední staletí antiky, tedy i ustavení křesťanského novozákonního kánonu. Posluchači se seznámí také s rozdílným hodnocením těchto děl v průběhu staletí.
Velká díla antického světa - 1. ročník
Osnova přednášek:
- Homér, Ilias
- Hésiodos, Theogonie
- Hérodotos, Dějiny
- Sofoklés, Oidipus král
- Aristofanés, Žáby
- Platón, Ústava
- Aristotelés, Etika Nikomachova
- Plútarchos, Životopisy
- Nový zákon

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Ústav řeckých a latinských studií
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
2. ročník v akademickém roce 2020/2021
Pátek
21.2.2020
24.4.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
Anna.Novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK