Přes Královskou zahradu Pražského hradu k Mistru Litoměřickému. Kapitoly z dějin česko-pobaltských vztahů. (5380)
Základní informace
Přes Královskou zahradu Pražského hradu k Mistru Litoměřickému. Kapitoly z dějin česko-pobaltských vztahů.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav východoevropských studií [21-UVES]
prezenční
čeština
Kurz nabídne málo známé pohledy na přítomnost baltských národů (starých Prusů, Litevců a Lotyšů) a jejich kultur v české historii, se zvláštním důrazem na místa, která jsou s nimi spojena v Praze. První část kurzu posluchače seznámí například s nejstaršími texty v baltských jazycích (ve staropruštině), které pravděpodobně vznikly v Praze, s kulturními vztahy českých zemí s Velkoknížectvím litevským a s inspiracemi litevského národního hnutí obrozenským životem Prahy 19. století. Druhá část kurzu bude věnována vlivu české náboženské reformace (Jana Husa, Jana Amose Komenského) na lotyšskou kulturu, vědecké a kulturní spolupráci s Lotyšskem a dnešní vztahy mezi Prahou a Rigou.

Přes Královskou zahradu Pražského hradu k Mistru Litoměřickému. Kapitoly z dějin česko-pobaltských vztahů.
Osnova přednášek:
- Baltia pagana a české země od sv. Vojtěcha k Přemyslu Otakaru II.
- Litva v Čechách za vlády Karla IV.
- František Skorina. Český knihtisk a okolnosti pražského vydání Bible ruské
- Skorina a Čechy. Umělecké kvality Bible ruské
- Musca depicta na portrétu Skoriny a v malířství 15.-16. st.
- Skorina a Čechy. Královský zahradník
- České a litevské národní obrození. Baltistika v pracích českých badatelů 19. století
- Jan Hus a Jednota bratrská v dějinách lotyšské kultury
- Kulturní činnost předválečné Československo-lotyšské společnosti a dnešního Česko-lotyšského spolku

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.
Ústav východoevropských studií
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
21.2.2020
24.4.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, FIlozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz