Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Psychologie pro život - 1. ročník (5377)
Základní informace
Psychologie pro život - 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra psychologie [21-KPS]
prezenční
čeština
Psychologie je výjimečně zajímavý vědní obor s nesmírně širokým záběrem. Hlavním předmětem jeho zájmu je člověk a tak, jak se mění člověk v ontogenetickém vývoji a jak se mění svět kolem něj, tak jsou vysílány neustále nové podněty pro staronové pohledy na chování, prožívání a jednání každého z nás, přibývají nová témata ke zkoumání, objevují se nové metody a postupy psychologické intervence k jednotlivci i skupině. Cílem kurzu je nabídnout v ilustrativně zvolených tématech psychologický úhel pohledu a poukázat na souvislosti vybraných fenoménů pro život v seniorském věku.
Psychologie pro život - 1. ročník
Osnova přednášek:
- Psychologie je vědou o člověku…
- Evoluční a biologické kořeny lidské psychiky
- Význam učení v seniorském věku
- Jak psychologie pomáhá poznávat lidi aneb co je to psychologická diagnostika
- Komunikace v mezilidských vztazích
- Komunikace prarodičů s vnoučaty a nejen s nimi
- Psychopatologie všedního dne
- Závažné životní události
- Otázky psychologie zdraví seniorského věku
- Jak zvládat konflikty v mezilidských vztazích?
- Smysl života z pohledu psychologie
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Václav Mertin
Katedra psychologie
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
2. ročník v ak. roce 2020/2021
Pátek
21.2.2020
24.4.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK