Dějiny umění Latinské Ameriky - ANDY (5374)
Základní informace
Dějiny umění Latinské Ameriky - ANDY
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Středisko ibero-amerických studií [21-SIAS]
prezenční
čeština
Kurz se zabývá dějinami umění Latinské Ameriky. Konkrétně je věnována andskému geografickému a kulturnímu areálu, který se nachází na území centrálních And, kde se rozvinuly nejvýznamnější předkolumbovské kultury Jižní Ameriky (Inkové). Posluchači se v jejím průběhu seznámí s uměním And, poznají jeho hlavní charakteristiky, jakož i významné kultury a naleziště. Dále jim bude představena v Česku dostupná odborná i popularizační literatura zabývající se danou problematikou. Součástí kurzu jsou i výukové materiály.
Dějiny umění Latinské Ameriky - ANDY
Osnova přednášek:
- Úvod do problematiky, obecná charakteristika umění And;
- Předkeramické období: Kultury Valdivia a Caral, Huaca Prieta
- Počáteční období: Kultura Sechín, Garagay a Kotosh
- Horizont Chavín: Kultury Chavín, Cupisnique a Frias
- První mezidobí: Kultury Vicús, Paracas a Pucará
- Zvláštní případ: Kultury Moche a Nazca
- Horizont Tiahuanaco/Huari
- Druhé mezidobí: Kultury Chimú, Chancay , Chincha a Lambayeque/Sicán
- Incký horizont

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.
Středisko ibero-amerických studií
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
21.2.2020
24.4.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz