Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Kurz českého znakového jazyka (5371)
Základní informace
Kurz českého znakového jazyka
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav jazyků a komunikace neslyšících [21-UJKN]
prezenční
čeština
Kurz je určen všem, kteří již mají nějakou základní znalost českého znakového jazyka a chtějí dále rozvíjet svoje kompetence. Lekce povede rodilý mluvčí ČZJ. Výuka probíhá tzv. přímou metodou, tj. bez slyšícího tlumočníka. V jednotlivých lekcích frekventanti kurzu naváží na svoje dosavadní znalosti a dovednosti – upevní a prohloubí svoji znalost gramatiky českého znakového jazyka, budou si dále rozšiřovat slovní zásobu a cvičit dovednost v českém znakovém jazyce komunikovat.


Kurz není vhodný pro začátečníky.
Kurz českého znakového jazyka I. a II.
Osnova přednášek:
- Český znakový jazyk I.
- Český znakový jazyk II.
- Český znakový jazyk III.
- Český znakový jazyk IV.
- Český znakový jazyk V.
- Český znakový jazyk VI.
- Český znakový jazyk VII.
- Český znakový jazyk VIII.
- Český znakový jazyk IX.
20
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Petra Slánská Bímová
Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
Pátek
4.10.2019
24.4.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
úhrada za 2 semestry - Kč 1200,-
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK