Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Čeština v proměnách času I. a II. (5366)
Základní informace
Čeština v proměnách času I. a II.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav českého jazyka a teorie komunikace [21-UCJTK]
prezenční
čeština
Přednáškový cyklus má podobu vybraných kapitol z dějin českého jazyka. Řazení jednotlivých přednášek je v zásadě chronologické: začíná se českou etymologií a rekonstrukcí pračeštiny, končí se 20. stoletím. Cyklus si všímá různých aspektů vývoje jazyka i jeho užívání; největší pozornost věnuje proměnám slovní zásoby, mimoto se dotýká gramatiky, pravopisu, jazykové správnosti i jazyka vybraných literárních památek. Posluchači budou rovněž seznámeni s internetovými aplikacemi a úložišti, které jim umožní např. vyhledávání a listování ve starších českých slovnících a mluvnicích z pohodlí domova.
Čeština v proměnách času I. a II.
Osnova přednášek:
Zimní semestr:
- Česká etymologie
- Prapočátky češtiny (600–1000)
- Nejstarší památky češtiny
- Staročeská slovní zásoba
- Humanistická a barokní čeština
- Slova a dějiny
- Elektronické zdroje k dějinám češtiny
- Český překlad bible (krom Bible kralické)
- Bible kralická šestidílná

Letní semestr:
- Čeština v době baroka
- Gramatiky českého jazyka od počátku do 19. století
- Život a tvorba nekatolických exulantů z Čech a Moravy v 18. století
- Rozdíly mezi texty šířenými tiskem a rukopisem v 17.–18. století
- Český jazyk v době národního obrození
- Vývoj českého slovníkářství (s důrazem na novodobé slovníky počínaje Jungmannem)
- Český purismus ve 2. polovině 19. století
- Český jazyk za protektorátu
- Názory na jazykovou správnost a jazykovou kulturu v průběhu 20. století
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. Robert Adam, Ph.D.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
Pátek
11.10.2019
24.4.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1200 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK