Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Jazykový kurz - Latina pro seniory (5362)
Základní informace
Jazykový kurz - Latina pro seniory
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Jazykové centrum [21-JC]
prezenční
čeština
Kurz se zaměří na rozvoj receptivních jazykových dovedností seniorů (porozumění psanému textu) s konkrétním cílem osvojování, resp. opakování a upevňování základních gramatických struktur a lexikálních jednotek, dále pak na systematickou práci se slovníkem. Vybrané jednoduché texty různých žánrů se obsahově týkají všeobecných tematických okruhů (historie, společnost, kultura, apod.), zahrnují latinská rčení a přísloví, zkratky, nápisy, písně aj.

Kurz není určen pro úplné začátečníky, nýbrž pro ty, kteří se už latinu někdy učili.
Jazykový kurz - Latina pro seniory
Osnova přednášek:
- Invitatio et ars grammatica
- Repetitio prima
- Ad fontes I
- Ars grammatica et repetitio secunda
- Ad fontes II
- Ars grammatica et repetitio tertia
- Ad fontes III
- Ars grammatica
- Repetitio quarta et valedictio
26
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Jazykové centrum
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
Březen
1
18 (v hodinách celkem)
14:00 - 15:30 h.
Pondělí
9.3.2020
11.5.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK