Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Konverzační jazykový kurz Španělština pro seniory (5360)
Základní informace
Konverzační jazykový kurz Španělština pro seniory
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Jazykové centrum [21-JC]
prezenční
španělština
Kurz je určen posluchačům, kteří již mají základy španělštiny a ovládají základní gramatická pravidla. Naučí se vyjadřovat v běžných situacích a vyměňovat si informace o každodenních skutečnostech. Zopakují si časování základních sloves, fráze a slovní zásobu využitelnou v praxi zejména při cestování či běžné komunikaci.
Kurz se věnuje všeobecným tematickým okruhům s přihlédnutím k dané jazykové oblasti (společenské konvence, kultura, umění, sport, společnost, gastronomie apod.).
Konverzační jazykový kurz Španělština pro seniory
Osnova přednášek:
- Nos presentamos
- Vivo en…
- Esto es mi familia
- Rutina diaria.
- ¡Vamos a comer!
- Mis aficiones.
- Por la tierra, el aire y el mar
- De vacaciones
- ¿Qué tiempo hace hoy?

ukončené středoškolské vzdělání a důchodový věk (60+)
Max. počet účastníků kurzu je 26 osob.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Jazykové centrum
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
Březen
1
18 (v hodinách celkem)
10:00 - 11:30 h.
Pondělí
9.3.2020
11.5.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK