Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Trénování kognitivních procesů (také paměti) - 2. skupina (5357)
Základní informace
Trénování kognitivních procesů (také paměti) - 2. skupina
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je rozvíjení jedné z podmínek aktivního a plodného života seniorů. Podporuje duševní pohodu, udržení pracovní schopnosti, posiluje nezávislost. Může přispět ke snížení marginalizace, osamění, generační intolerance a zlepšit příležitosti k začlenění do společenského dění. Tento kurz přispívá k humanizaci, k sociální integraci. Záměrem je posilovat poznávací charakteristiky osobnosti. Obsahem je cvičení senzorických funkcí, představivosti, myšlení (divergentní, konvergentní, abstrakce, zobecňování, analýza, syntéza), cvičení krátkodobé a dlouhodobé i imaginativní paměti.
Jedná se o specializovaný seminář, který předpokládá aktivní zapojení posluchačů do práce na jednotlivých tématech

Max. počet posluchačů je 25 osob.
Trénování kognitivních procesů (také paměti) - 2. skupina
Osnova přednášek:
Obsahem setkáni budou relaxace, cvičení senzorických funkcí, cvičení představivosti, cvičení myšlení (divergentní, konvergentní, abstrakce, zobecňování, analýza, syntéza), cvičení krátkodobé a dlouhodobé paměti, imaginace, role emocí v paměti.
25
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, FIlozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
Leden
1
18 (v hodinách celkem)
12:00 - 13:30
Úterý
4.2.2020
31.3.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK