Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Jsem senior a co má být (5356)
Základní informace
Jsem senior a co má být
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
prezenční
čeština
Cílem programu je seznámit seniory se zákonitostmi seniorského věku i s upevňováním jejich sebevědomí. Problematika kognitivních procesů, emocí, motivace v období postproduktívního věku. Aktivní životní styl seniorů. Vzdělávání, pohyb seniorů jako prevence onemocnění nebo zranění. Senioři a jejich postavení v současné rodině, společnosti. Jedná se o specializovaný seminář, který předpokládá aktivní zapojení posluchačů do práce na jednotlivých tématech.

Max. počet účastníků v kurzu 25 osob.
Jsem senior a co má být
Osnova přednášek:
- Organizační seminář, seznámení se s programem a stylem práce
- Psychologická charakteristika seniorského věku
- Stárnutí a životní styl
- Cvičení zaměřené na rozvoj sebevědomí
- Pohyb a senioři
- Sociální aspekty života seniorů
- Prarodič na plný úvazek
- Budoucnost seniorů - Mise a vize stáří
- Jak se žije seniorům ve světě
25
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
Říjen
1
18 (v hodinách celkem)
14:00 - 15:30 h.
Úterý
8.10.2019
3.12.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK