Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Zajímavosti v psychologii pro pokročilé - 6.ročník (5354)
Základní informace
Zajímavosti v psychologii pro pokročilé - 6.ročník
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
prezenční
čeština
Cílem programu je seznámit seniory s novými trendy v psychologii, či méně známými tématy.
Jedná se o specializovaný seminář, který předpokládá aktivní zapojení posluchačů do práce na jednotlivých tématech.
Zajímavosti v psychologii pro pokročilé - 6.ročník
Osnova přednášek:
- Konflikty a způsoby jejich řešení
- Smysl života – logoterapie
- Charakteristika generací ve 21. století
- Význam role otce v životě člověka
- Interkulturní rozdíly
- Mezigenerační rozdíly
- Role prarodičů ve výchově mladé generace
- Vztah lékaře a pacienta
25
Seminář je určen výhradně absolventům semináře „Zajímavosti v psychologii pro pokročilé“ 1.– 5. ročník.
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
Říjen
1
18 (v hodinách celkem)
Úterý
8.10.2019
3.12.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, FIlozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK