Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Dialog generací (2904)
Základní informace
Dialog generací
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Husitská teologická fakulta
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin [28-04]
prezenční
čeština
"Dialog generací" je forma výuky společná pro studenty řádného studia a seniory zároveň.
Vybírat lze jakýkoliv předmět z akreditovaných studijních programů/oborů (semináře, cvičení a jazyky pouze po domluvě s vyučujícím). Předměty je možné vybírat z aktuální Karolínky (seznamu přednášek, seminářů a cvičení HTF UK) i online v PDF - https://www.htf.cuni.cz/HTF-323.html
Poznámka: Pro studenty U3V využívající program "Dialog generací" jsou přístupné i další speciální exkurze a přednášky pro U3V na HTF UK.
Dialog generací
Individuálně dle vybraných přednášek a rozvrhu
penzijní věk
- zapsání v programu U3V na HTF UK

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
-
Při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V, má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na HTF UK se slavnostním ceremoniálem v Karolinu Univerzity Karlovy.
Garant a místo
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350, Praha 4
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr, Říjen
2
1 (v hodinách celkem)
individuálně dle rozvrhu
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
690 Kč / rok
Za kompletní program U3V (vzdělávací exkurze a jazykové kurzy mohou být dále zpoplatněny).
Přihláška
HTF UK, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
studijni@htf.cuni.cz
222 539 203
30.06.2019
Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, mohou podat přihlášku osobně do ak. roku 2019/2020 na studijní oddělení fakulty nebo na emailu studijni@htf.cuni.cz do konce června 2019. Senioři budou na základě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější informace a kde doloží potvrzení o zaplacení 690,- Kč zápisného.

Platební podmínky:
Č. účtu: 66661389/0800
Variabilní symbol: 1999
Zpráva pro příjemce: Příjmení Jméno (v tomto pořadí)

Kapacita:
max. 180 osob
Další informace
http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK